ІX. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ

9.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю ліцею здійснюється відповідно до вимог законодавства.

9.2. Інституційний аудит ліцею, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади з забезпечення якості освіти.

9.3. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

9.4. Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, директора закладу освіти, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів або конференції), піклувальної (наглядової) ради закладу освіти у випадках, передбачених чинним законодавством.

9.5. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».

9.6. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти, засновника та органу, що здійснював інституційний аудит.

9.7. У випадку, якщо ліцей має чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, він вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

9.8. Засновник ліцею або уповноважений ним орган:

-    здійснює контроль за дотриманням установчих документів ліцею;

-    здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ліцею;

-    здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.